Dariusz Mamczur UPRAWNIONY DO BADAŃ KIEROWCÓW

BADANIE LEKARSKIE

KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW

kategoria A i B 

dr n. med. Dariusz Mamczur  

 lekarz uprawniony do badania kierowców

ŁÓDŹ, ARMII KRAJOWEJ 54 , blok 397 , tel. 426870848,  tel. 426865635

Kandydaci na kierowców poddawani są następującym badaniom:

  • stężenie glukozy we krwi (proszę dostarczyć aktualny wynik badania laboratoryjnego)
  • EKG (po 50. roku życia - wykonywane w naszym gabinecie)
  • konsultacja laryngologiczna w przypadku wad słuchu
  • audiometria (kategoria A)
  • pod kątem wad wzroku
  • konsultacja okulistyczna i inne konsultacje wg wskazań (neurolog, diabetolog, ortopeda)
Uwaga!
* W naszym gabinecie wykonywane są także konsultacje OKULISTYCZNE dla potrzeb badań lekarskich

osób ubiegających się o prawo jazdy. Dla Państwa wygody staramy się, aby odbyło się w ramach tej samej wizyty

w gabinecie (dla osób posiadających czasowe prawo jazdy ograniczone ze względu na wadę wzroku proponujemy

najpierw badanie okulistyczne a następnie przez orzecznika).

* Osoby noszące soczewki kontaktowe powinny na badanie zgłosić się w okularach lub na czas badania zdjąć

soczewki i umiecić w przyniesionym ze sobą pojemniczku przenaczonym do ich przechowywania.


* W przypadku badania przez okulistę w innym gabinecie należy dostarczyć opinię lekarza na odpowiednim druku

zgodnym z wymaganiami ustawy o badaniu kandydatów na kierowców .


* Nie jest możliwe przedłużenie prawa jazdy tylko w oparciu o orzeczenie okulisty - do tych celów wymagane

jest Orzeczenie wydane przez LEKARZA UPRAWNIONEGO DO BADANIA KIEROWCÓW

(są to specjaliści chorób wewnętrznych, lekarze medycyny pracy, lekarze rodzinni).


* Badania dla celów zawodowych(głównie kategoria C, D), świadectwa kwalifikacji wystawiają

uprawnieni lekarze medycyny pracy.


* Kandydaci na kierowców mogą swobodnie wybrać DOWOLNEGO UPRAWNIONEGO ORZECZNIKA

(nie mogą być zmuszani przez szkoły jazdy do badania przez wskazanego przez nich konkretnego orzecznika).


* Badania lekarskie należy wykonać koniecznie przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych w ramach kursu na prawo jazdy.

* Chorujący na cukrzycę powinni przedstawić zaświdczenie zgodne z przepisami od leczącego ich diabetologa

* Chorujący na padaczkę przedstawiają zaświadczenie zgodne z przepisami od leczącego ich neurologa

* Osoby, które utraciły prawo jazdy badane są przez ośrodki medycyny pracy.


 

Polityka prywatności